logotyp

Elektronická vývěska

Granty a výzvy, ve kterých je nebo byla naše mateřská škola zapojena

Praha 12 Ministerstvo vnitra Evropské fondy Šablony - JAK

Vyjádření zaměstnanců ke stávce 27.11.2023

Vyjádření zaměstnanců Mateřské školy Srdíčko v Praze 12 k požadavkům stávkujících.
(zasláno na Úřad vlády, MŠMT a Poslaneckou sněmovnu)

Všichni zaměstnanci plně podporují požadavky stávkujících, provoz školy bude omezen.

Na pondělí 27.11.2023 byla vyhlášena celostátní stávka pracovníků ve školství, která má upozornit na připravované změny ve mzdách pedagogů i nepedagogů, ale podle našeho názoru hlavně na stav českého školství.

V připravovaných změnách je snížení mezd provozních pracovníků škol (školník, uklízečky, kuchařky, vedoucí školní jídelny), změna v přidělování asistentů pedagoga a zrušení slibovaného nárůstu mezd u pedagogických pracovníků.

Díky médiím a jejich zkresleným informacím o mzdách pedagogů a konkrétně pedagogů v mateřských školách má veřejnost pocit, že učitelé mají přece dost peněz. Právě média totiž všude zmiňují, že pedagog má průměrný plat kolem 45.000,-Kč. Možná na některých stupních škol ano – ale se všemi nenárokovými složkami platu. Rozhodně však ne v mateřské škole. Mzdy předškolního pedagoga například po 35.leté praxi nedosahují ani výše nástupního platu pokladní v supermarketu (tím samozřejmě nechceme tuto práci znehodnocovat, ba naopak, ale pokladní nemá 6 a více hodin v kuse na starosti 28 dětí). Vážíme si každé naší paní učitelky, která dělá práci ,,srdcem“ a zůstává u ní ne kvůli mzdě, ale kvůli tomu, že ji práce s dětmi baví a neměnila by ji za nic jiného. Každá škola si kvalitní pedagogy drží, ale pokud potřebují živit rodinu nebo splácet hypotéky, nezbyde jim nic jiného, než odejít mimo školství, kde jejich kvality budou oceněny i násobně vyšším platovým ohodnocením a nebudou denně vystaveni často nesmyslným požadavkům rodičů, kteří si často pletou předškolní vzdělávání se službou, což opět pramení z finančního ohodnocení kvalifikovaných pedagogů.

Pro celou naší společnost je velmi důležité, kdo a jak bude Vaše děti vzdělávat. A my tvrdíme, stejně jako většina dětských psychologů, že co se dítě na učí do 6.let věku, tvoří základní stavební kámen pro jeho kvalitní budoucí život. A k tomu je potřeba kvalitní předškolní pedagog. Jak ale získat kvalifikované pedagogy, když i studenti předškolní pedagogiky, kteří k nám chodí na praxi, v 80% na rovinu řeknou, že tuto práci dělat nepůjdou, protože je málo ohodnocená. Stát investuje nemalé prostředky do jejich vzdělávání, ale bohužel ze škol středních, vyšších odborných a vysokých do praxe odchází minimum absolventů.

Již několik let je slibováno, že učitelé se dostanou na určitou platovou hranici? Ale kteří učitelé? Není práce s předškolními dětmi stejně nebo mnohdy i náročnější, než vzdělávání žáků a studentů na ostatních stupních škol? Byl se někdy někdo z těch, kteří rozhodují o platech pedagogů podívat alespoň na jeden den v mateřské škole, která disponuje kvalitním personálem? Ví vůbec někdo z těch, kdo shora rozhodují jak je tato práce psychicky a fyzicky náročná? A že se opravdu v mateřských školách vzdělává a ne pouze ,,hlídá“? Byla bych moc vděčná, kdybych mohla alespoň na část dne přijmout kohokoliv z poslanců nebo členů vlády a mohla jim ukázat, co obnáší práce zaměstnance v mateřské škole na jakékoliv pozici.

No a další nyní velmi podstatná kapitola  jsou platy našich paní kuchařek a uklízeček. Jejich mzda se pohybuje na hranici životního minima, a i přesto nám ve školce zůstávají, protože je jim mezi dětmi dobře. A někdo nahoře rozhodne, že se jim tato minimální mzda ještě o 2% sníží? Mateřská škola dělá výběrové řízení i na tyto pozice, protože nejde jen o to, aby bylo čisto a uvařeno, ale aby například uklízečka byla kdykoliv k dispozici v momentech, kdy se dítě pozvrací, počůrá nebo pokálí, kdy něco vylije, rozpatlá nebo rozbije. Nedovedeme si představit den bez našich uklízeček, které jsou pro nás nepostradatelné. A už vůbec ne bez kuchařek, které děti vedou ke zdravému životnímu stylu a dovoluji si tvrdit, že mateřská škola je jediný stupeň vzdělávací soustavy, kdy děti jedí jídlo s chutí a nevyhazují ho.

A asistenti pedagoga? Jsou již nedílnou součástí naší školy, protože různých handicapů, omezení a individuálních potřeb u dětí rapidně přibývá a nedovedeme si představit, že bychom bez nich inkluzi, která byla a je velkým ,,hitem a trendem“ zvládali. Víte co musí zvládat asistent pedagoga? Víte jaké musí mít vědomosti a dovednosti, které mnohdy jsou na úrovni odbornosti speciálního pedagoga?

Proto jsme se rozhodli připojit ke stávce, protože požadavky, kvůli kterým je stávka vyhlášena, jsou pro další vývoj a stav školství prioritní. Zároveň ale plně chápeme, že ne každý rodič si může dovolit nechat děti doma a ani bychom je nevystavili situaci, kdy jsou oba zaměstnaní a školka se zavře. Proto necháváme mateřskou školu částečně v provozu, ale většina rodičů si 27.11.2023 nechává děti doma na podporu našich požadavků, což je uvedeno i jako důvod omluvy v naší ,,omluvenkové“ aplikaci. Rodiče chtějí, aby jejich dítě bylo vzděláváno a kvalitními, kvalifikovanými a pedagogy, aby se stravovalo plnohodnotně a aby mateřská škola byla čistá a paní uklízečky vstřícné a vždy po ruce, když jejich dítě ještě neovládá sebeobslužné dovednosti na odpovídající úrovni.

Děkujeme Vám všem, kteří se podílejí na podpoře adekvátního finančního ohodnocení pracovníků ve školství a zveme ty, kteří s podporou váhají, aby se k nám přijeli podívat. Aby na vlastní oči viděli, že zaměstnanci v mateřské škole pouze děti nehlídají, ale plnohodnotně vzdělávají.

České předškolní školství je a vždy bylo v Evropě na vysoké úrovni. Možná právě i proto, že se naše děti i v mateřské škole mají možnost po celý den plnohodnotně stravovat. Neradi bychom o jakéhokoliv našeho zaměstnance přišli a potkávali ho někde v supermarketu za kasou, kde by si vydělali více než u nás. A proto Vás žádáme o podporu pro všechny pozice v mateřských školách a moc za ni předem děkujeme.

 

V Praze dne 16.11.2023                                                           Mgr.Radana Mikšová, ředitelka

Přerušení provozu - Vánoční prázdniny

V době od 24.12.2023 do 1.1.2024 včetně bude přerušen provoz MŠ Srdíčko.
Náhradní provoz zajišťuje MŠ Větrníček v Praze 12.
Rodiče, kteří budou mít zájem umístit své dítě ve dnech 27.-28.12.2023 a 29.12. (7-13.00), přihlásí své dítě v MŠ Větrníček ve čtvrtek 23.11.2023 v době od 13.00 do 17.00 hodin.

Školní řád

Prosíme všechny rodiče,aby se seznámili se Školním řádem,který najdou na našich webových stránkách v sekci ,,Dokumenty ke stažení" a do konce září na svých třídách podepsali formulář,že se s naším Školním řádem seznámili.
Zejména pro rodiče předškoláků je důležitá část ,,Povinnosti rodičů",kde je popsána povinná předškolní docházka a omlouvání dětí.
Děkujeme...

Povinná předškolní docházka

Upozorňujeme rodiče, že od 1.9.2017 je povinná předškolní docházka pro děti, které do 31.8.2018 dovrší 5 let!!!

Je tedy bezpodmínečně nutné děti omlouvat písemně formou sms zprávy na telefon školy nebo přímo paní učitelce na třídě minimálně 1 den předem. Možnost individuální docházky se týká dětí s povinnou předškolní docházkou, které budou nastupovat od 1.9.2018 a je nutno ji ředitelce školy oznámiz nejpozději 3 měsíce předem, tedy maximálně do 31.5.2018!!!

PLATBY V MŠ SRDÍČKO od 1.9.2023

Školné:
1.000,- Kč měsíčně

Stravné
51,- Kč denně

55,- Kč denně děti, které dovrší v daném školním roce (to je do 31.8.) 7. let

Příspěvek rodičů na divadelní představení v MŠ a společné akce

1000,-Kč

Informační memorandum k GDPR a Postup podání žádosti o naplnění práv subjektu údajů

Oba výše uvedené dokumenty najdete v sekci Dokumenty ke stažení.
Mateřská škola Srdíčko v Praze 12

Levského 3203/19
Praha 4 - Modřany
143 00

Telefon: 241 761 204
Mobil: 602 485 747

E-mail: ms_levskeho@centrum.cz

Created by © 2021 - 2023ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign