logotyp

Elektronická vývěska

Granty a výzvy, ve kterých je nebo byla naše mateřská škola zapojena

Praha 12 Ministerstvo vnitra Evropské fondy Šablony - JAK Potravinová pomoc dětem - hl.m.Praha Digitalizujeme školu

Letní prázdninový provoz 2024

Elektronický předzápis je možný v sekci ,,Prázdninový provoz".

Informace k letnímu prázdninovému provozu najdete v Dokumentech ke stažení.

Zápis pro školní rok 2024-2025

Informace k zápisu pro školní rok 2024-2025 najdete v sekci ,,Zápis".

Školní řád

Prosíme všechny rodiče,aby se seznámili se Školním řádem,který najdou na našich webových stránkách v sekci ,,Dokumenty ke stažení" a do konce září na svých třídách podepsali formulář,že se s naším Školním řádem seznámili.
Zejména pro rodiče předškoláků je důležitá část ,,Povinnosti rodičů",kde je popsána povinná předškolní docházka a omlouvání dětí.
Děkujeme...

Povinná předškolní docházka

Upozorňujeme rodiče, že od 1.9.2017 je povinná předškolní docházka pro děti, které do 31.8.2018 dovrší 5 let!!!

Je tedy bezpodmínečně nutné děti omlouvat písemně formou sms zprávy na telefon školy nebo přímo paní učitelce na třídě minimálně 1 den předem. Možnost individuální docházky se týká dětí s povinnou předškolní docházkou, které budou nastupovat od 1.9.2018 a je nutno ji ředitelce školy oznámiz nejpozději 3 měsíce předem, tedy maximálně do 31.5.2018!!!

PLATBY V MŠ SRDÍČKO od 1.9.2023

Školné:
1.000,- Kč měsíčně

Stravné
51,- Kč denně

55,- Kč denně děti, které dovrší v daném školním roce (to je do 31.8.) 7. let

Příspěvek rodičů na divadelní představení v MŠ a společné akce

1000,-Kč

Informační memorandum k GDPR a Postup podání žádosti o naplnění práv subjektu údajů

Oba výše uvedené dokumenty najdete v sekci Dokumenty ke stažení.
Mateřská škola Srdíčko v Praze 12

Levského 3203/19
Praha 4 - Modřany
143 00

Telefon: 241 761 204
Mobil: 602 485 747

E-mail: ms_levskeho@centrum.cz

Created by © 2021 - 2023ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign