logotyp

Prázdninový provoz

Prázdninový provoz v období 15.-28.8.2022

Kapacita naší mateřské školy na termín 15.-28.8.2022 je zcela naplněna.

Přerušení provozu MŠ Srdíčko v Praze 12

ROZHODNUTÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ SRDÍČKO V PRAZE 12

Mgr. Radana Mikšová, ředitelka Mateřské školy Srdíčko v Praze 12 jako věcně a místně příslušný správní orgán podle §3 odst.1,2 vyhlášky MŠMT č.14/2005/Sb. o předškolním vzdělávání

rozhodla takto:

Provoz Mateřské školy Srdíčko v Praze 12 bude přerušen od 1.7.2022 do 14.8.2022 včetně.

Náhradní provoz zajišťují mateřské školy uvedené na webových stránkách školy (sekce Prázdinový provoz).

Prosíme rodiče, aby do náhradního provozu hlásili své děti pouze tehdy, pokud jsou sami neodkladně pracovně vytíženi.

  

V Praze dne 19.4.2022                                              Mgr. Radana Mikšová

                                                                                   ředitelka MŠ Srdíčko v Praze 12

Prázdninový provoz - náhradní MŠ

Letní provoz MŠ v měsíci červenci a srpnu

Školní rok 2021 - 2022

Letní provoz pro děti ze všech mateřských škol zřizovaných MČ Praha 12 začíná
1.7.2022 
a končí 28.8.2022.
Od 29.8.2022 budou v provozu všechny mateřské školy.

Letní provoz bude organizován pouze v případě, že to umožní aktuální epidemiologická situace!

 

ČERVENEC

1. 7. - 17. 7. 2022

Mateřská škola Pohádka v Praze 12

143 00 Praha 4 – Modřany, Imrychova 937/15

 

Mateřská škola Montessori v Praze 12

143 00 Praha 4 – Modřany, Urbánkova 3347/2


18. 7. - 31. 7. 2022

Mateřská škola Hvězdička v Praze 12

142 00 Praha 4 – Kamýk, Liškova 636/10

 

Mateřská škola Větrníček v Praze 12

142 00 Praha 4 – Kamýk, Zárubova 952/10

 

SRPEN

1. 8. - 14. 8. 2022

Mateřská škola Karásek v Praze 12, příspěvková organizace

143 00 Praha 4 - Modřany, Karasova 1829/14

 

Mateřská škola Zvoneček v Praze 12

143 00 Praha 4 - Modřany, Pejevové 3135/34

 

15. 8. - 28. 8. 2022

Mateřská škola Tyršovka v Praze 12

143 00 Praha 4 – Modřany, Lysinská 184/45

 

Mateřská škola Srdíčko v Praze 12

143 00 Praha 4 – Modřany, Levského 3203/19

  

Rodiče, kteří nebudou mít možnost zajistit péči o své dítě po dobu přerušení provozu své kmenové mateřské školy, podají žádost o přijetí dítěte do náhradního provozu v mateřské škole k tomu určené, a to ve dnech:

 

24. 5. - 25. 5. 2022 od 13 do 17 hodin.

 

Elektronický předzápis bude možný od 12. 5. 2022 do 23. 5. 2022.

 

Zároveň zaplatí v této mateřské škole úplatu za předškolní vzdělávání, která je stanovena v souladu s ustanovením školského zákona a prováděcími právními předpisy.

 

Upozornění:

Do každé MŠ s náhradním provozem je nutné přihlásit dítě zvlášť a uhradit zde úplatu za předškolní vzdělávání.

Rodiče jsou povinni dodržovat pravidla provozu stanovená konkrétní mateřskou školou.

Mateřská škola Srdíčko v Praze 12

Levského 3203/19
Praha 4 - Modřany
143 00

Telefon: 241 761 204
Mobil: 602 485 747

E-mail: ms_levskeho@centrum.cz

Created by © 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign