Elektronická vývěska 

Prázdninový provoz - informace pro rodiče dětí z mateřských škol Městské části Praha 12

Zápis na prázdninový provoz naší mateřské školy v období od 30.7. do 10.8.2018 se koná:

29. - 30.5.2018  od 13.00 do 17.00 hodin

Rodiče si s sebou přinesou kopii evidenčního listu ze své kmenové mateřské školy a hotovost ve výši 336,-Kč za dítě, což je částka školného na 10 dní nebo 168,-Kč na týden(děti které dovrší do 31.8.2018 6 a více let školné neplatí). Tato částka je nevratná.

Mateřská škola bude přijímat pouze počet dětí do naplnění kapacity školy při prázdninovém provozu. V tomto období můžete využít i MŠ Jahůdka. 

************************************************** 

Prázdninový provoz

Bližší informace k prázdninovému provozu najdete na této stránce dole v Dokumentech ke stažení nebo ve vývěsce školy a na vstupních dveřích.

*************************************************** 

Zápis dětí pro školní rok 2018/2019

Výsledky přijímacího řízení budou vyvěšeny zde na elektronické vývěsce 24.5.2018.

***************************************************** 

Školní řád

Prosíme všechny rodiče,aby se seznámili se Školním řádem,který najdou na našich webových stránkách v sekci ,,Elektronická vývěska" - Dokumenty ke stažení a do konce září na svých třídách podepsali formulář,že se s naším Školním řádem seznámili.
Zejména pro rodiče předškoláků je důležitá část ,,Povinnosti rodičů",kde je popsána povinná předškolní docházka a omlouvání dětí.
Děkujeme...

**************************************************** 

Platby školného pro předškoláky a děti s OŠD  

Na základě novely Vyhlášky o předškolním vzdělávání děti,které k 31.8.2018 dovrší 6 let a děti s odkladem školní docházky NEPLATÍ školné.

Veškeré přeplatky na školném,které máte z minulých měsíců,budou vráceny v průběhu prvního záříjového týdne.

******************************************************

Povinná předškolní docházka

Upozorňujeme rodiče, že od 1.9.2017 je povinná předškolní docházka pro děti, které do 31.8.2017 dovrší 5 let!!! 

Je tedy bezpodmínečně nutné děti omlouvat písemně formou sms zprávy na telefon školy nebo přímo paní učitelce na třídě minimálně 1 den předem.Možnost individuální docházky se týká dětí s povinnou předškolní docházkou,které budou nastupovat od 1.9.2017 a je nutno ji ředitelce školy oznámiz nejpozději 3 měsíce předem, tedy maximálně do 31.5.2017!!! 

*******************************************************

Platby v MŠ Srdíčko

Školné:

750,- Kč měsíčně

 

Stravné

35,- Kč denně

39,- Kč denně děti,které dovrší v daném školním roce

         (to je do 31.8.) 7 let 

 

,,SRPŠ" - příspěvek rodičů na divadelní představení v MŠ a společné akce

- 700,-Kč 

************************************************************ 

Odkazy na soukromé mateřské školy - pro rodiče nepřijatých dětí:

http://www.skolka-pinkbear.cz/

http://www.jesleaskolka.cz/

Dokumenty