Elektronická vývěska

Rozdělení dětí do tříd při provozu 30.7.-10.8.2018

Třída modré srdíčko:

MŠ Smolkova, Oáza, Na Beránku, Dolinka + část dětí MŠ Srdíčko

 

Třída žluté srdíčko:

MŠ Pohádka, Dolinka - 1 dívka V.B., Zvoneček, CMŠ Studánka, Karásek, Tyršovka, Angel, Hvězdička, Větrníček a část dětí z MŠ Srdíčko

 

Třída červené srdíčko:

část dětí z MŠ Srdíčko

 

Přesné jmenovité rozdělení dětí z MŠ Srdíčko i dětí  z ostatních MŠ se dozvíte první den ráno při platbě stravného.

********************************************************* 

Platba stravného na prázdninový provoz!!!

 

Stravné na prázdninový provoz v období od 30.7. do 10.8. můžete zaplatit v první den nástupu do mateřské školy v hotovosti nebo pokud si chcete ušetřit čas, je možné platbu poslat na běžný účet školní jídelny. Částku si vypočítáte tak, že vynásobíte počet dnů, které bude vaše dítě do mateřské školy docházet částkou 35,-Kč (v případě dětí s odkladem školní docházky na školní rok 2017/2018 je to 39,-Kč) a tuto částku pošlete na účet

35-2000776369/0800 a do zprávy pro příjemce uvedete jméno a příjmení dítěte.

************************************************************* 

Prázdninový provoz - informace pro rodiče dětí z mateřských škol Městské části Praha 12

Zápis na prázdninový provoz byl ukončen.

Děti přijaté na prázdninový provoz si přinesou bačkory, náhradní oblečení, pláštěnku a případně holínky. Ven chodíme za každého počasí.

Děti je možno přivádět ráno mezi 6.30 - 8.30 a pak kdykoliv po 9.30 ale pouze po předchozí domluvě s učitelkami. Vyzvedávat je možno po obědě od 12.30 do 13.00 a pak od 14.45 do 17.00. 

Bližší informace k prázdninovému provozu najdete na této stránce dole v Dokumentech ke stažení nebo ve vývěsce školy a na vstupních dveřích.

*************************************************** 

Zápis dětí pro školní rok 2018/2019

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se koná ve středu 20.6.2018 od 17.00 ve třídě žluté srdíčko. Prosíme rodiče aby si zajistili hlídání pro děti, abychom měli klid na dotazy a informace.  

Informace pro rodiče nepřijatých dětí - volná místa jsou v MŠ Smolkova, MŠ Urbánkova a v MŠ Podsaďáček. 

***************************************************** 

Školní řád

Prosíme všechny rodiče,aby se seznámili se Školním řádem,který najdou na našich webových stránkách v sekci ,,Elektronická vývěska" - Dokumenty ke stažení a do konce září na svých třídách podepsali formulář,že se s naším Školním řádem seznámili.
Zejména pro rodiče předškoláků je důležitá část ,,Povinnosti rodičů",kde je popsána povinná předškolní docházka a omlouvání dětí.
Děkujeme...

******************************************************

Povinná předškolní docházka

Upozorňujeme rodiče, že od 1.9.2017 je povinná předškolní docházka pro děti, které do 31.8.2018 dovrší 5 let!!! 

Je tedy bezpodmínečně nutné děti omlouvat písemně formou sms zprávy na telefon školy nebo přímo paní učitelce na třídě minimálně 1 den předem. Možnost individuální docházky se týká dětí s povinnou předškolní docházkou, které budou nastupovat od 1.9.2018 a je nutno ji ředitelce školy oznámiz nejpozději 3 měsíce předem, tedy maximálně do 31.5.2018!!! 

*******************************************************

Platby v MŠ Srdíčko

Školné:

750,- Kč měsíčně

 

Stravné

35,- Kč denně

39,- Kč denně děti,které dovrší v daném školním roce

         (to je do 31.8.) 7 let 

 

,,SRPŠ" - příspěvek rodičů na divadelní představení v MŠ a společné akce

- 700,-Kč 

************************************************************ 

Dokumenty