Elektronická vývěska 

Letní provoz MŠ v měsíci srpnu

V pondělí 26.8. začíná prázdninový omezený provoz naší mateřské školy pouze pro děti, které byly v červnu řádně na třídách nahlášeny.

Provoz bude ve třídě modré srdíčko od 6.30 do 17.00.

Připravte si k platbě v hotovosti 170,-Kč za školné (školné se platí na týden bez rozdílu počtu dní, po které bude dítě docházet do MŠ) a stravné ve výši dle počtu dnů.

Děkujeme za pochopení.... 

 

****************************************************** 

Školní řád

Prosíme všechny rodiče,aby se seznámili se Školním řádem,který najdou na našich webových stránkách v sekci ,,Elektronická vývěska" - Dokumenty ke stažení a do konce září na svých třídách podepsali formulář,že se s naším Školním řádem seznámili.
Zejména pro rodiče předškoláků je důležitá část ,,Povinnosti rodičů",kde je popsána povinná předškolní docházka a omlouvání dětí.
Děkujeme...

******************************************************

Povinná předškolní docházka

Upozorňujeme rodiče, že od 1.9.2017 je povinná předškolní docházka pro děti, které do 31.8.2018 dovrší 5 let!!! 

Je tedy bezpodmínečně nutné děti omlouvat písemně formou sms zprávy na telefon školy nebo přímo paní učitelce na třídě minimálně 1 den předem. Možnost individuální docházky se týká dětí s povinnou předškolní docházkou, které budou nastupovat od 1.9.2018 a je nutno ji ředitelce školy oznámiz nejpozději 3 měsíce předem, tedy maximálně do 31.5.2018!!! 

*******************************************************

Informační memorandum k GDPR a Postup podání žádosti o naplnění práv subjektu údajů

Oba výše uvedené dokumenty najdete dole na této stránce v Dokumentech ke stažení.

******************************************************* 

Platby v MŠ Srdíčko

Školné:

750,- Kč měsíčně

 

Stravné

36,- Kč denně

40,- Kč denně děti,které dovrší v daném školním roce

         (to je do 31.8.) 7 let 

 

,,SRPŠ" - příspěvek rodičů na divadelní představení v MŠ a společné akce

- 800,-Kč 

************************************************************ 

Dokumenty