Elektronická vývěska

 

Letní provoz MŠ v měsíci červenci a srpnu

Školní rok 2018 - 2019

Letní provoz pro děti ze všech mateřských škol zřizovaných MČ Praha 12 začíná 1.7. 2019 a končí 23.8. 2019. Od 26.8. 2019 budou v provozu všechny mateřské školy.

ČERVENEC

1.7.-12.7. 2019

Mateřská škola Hasova, součást ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12

143 00 Praha 4 – Modřany, Hasova 3094/3

 

Mateřská škola Angelovova, součást ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12

143 00 Praha 4 – Modřany, Angelovova 2194/19

 

 

15.7.-26.7. 2019

Mateřská škola Pohádka v Praze 12

142 00 Praha 4 - Kamýk, Imrychova 937/15

 

Mateřská škola Jahůdka v Praze 12

43 00 Praha 4 - Modřany, Krouzova 3036/10

 

 

 

SRPEN

29.7.-9.8. 2019

Mateřská škola Zvoneček v Praze 12

143 00 Praha 4 - Modřany, Pejevové 3135/34

 

Mateřská škola Palmetová, součást ZŠ a MŠ K dolům v Praze 12

143 00 Praha 4 - Modřany, Palmetová 21059/3

 

12.8.-23.8. 2019

Mateřská škola Oáza v Praze 12

142 00 Praha 4 – Kamýk, Čechtická 758/6

 

Rodiče, kteří nebudou mít možnost zajistit péči o své dítě po dobu přerušení provozu své kmenové mateřské školy, si vyzvednou ve své škole kopii evidenčního listu dítěte a podají žádost o přijetí dítěte do náhradního provozu v mateřské škole k tomu určené, a to ve dnech:

29.5. - 30.5. 2019 od 13 do 17 hodin.

Zároveň zaplatí v této mateřské škole úplatu za předškolní vzdělávání, která je stanovena v souladu s ustanovením školského zákona a prováděcími právními předpisy.

 

Upozornění:

Do každé MŠ s náhradním provozem je nutné přihlásit dítě zvlášť a uhradit zde úplatu za předškolní vzdělávání.

****************************************************** 

Zápis dětí pro školní rok 2019/2020


Zápis dětí bude probíhat takto:

- od 10.4. do 13.5.2019 bude spuštěn Elektronický předzápis - https://elektronickypredzapis.cz/ ,

kde si bude možnost elektronicky vyplnit veškeré dokumenty, stáhnout si je a vytisknout pro potvrzení pediatrem, a hlavně si zaregistrovat čas pro samotný zápis dítěte ve dnech 14.-15.5.2019

- pokud nemáte možnost si stáhnout Žádost o přijetí elektronicky, dostavte se pro tištěné Žádosti 24.4.2019 mezi 13-17.00.

- vracení Žádostí o přijetí bude probíhat ve dnech 14.-15.5.2019 v čase, na který se zaregistrujete při Elektronickém předzápisu. 

- 14.-15.5.2019 mezi 15.00 - 17.00 je možno si prohlédnout celou mateřskou školu

S sebou k zápisu (vracení Žádostí o přijetí) mějte:

- doklad totožnosti, na kterém je většinou i trvalé bydliště - je nutno ho mít na území MČ Praha 12. Případně postačí k nahlédnutí nájmení nebo podnájemní smlouva.

- rodný list dítěte 

- dítě, které k nám hlásíte (upřednostňujeme fyzickou přítomnost dítěte, ale není to vaše povinnost)

Děti budou přijímány podle kritérií, jimiž je trvalé bydliště na území MČ Praha 12 a věk dítěte.

Děti s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 12 budou seřazeny od nejstaršího po nejmladší a bude jich přijato tolik,kolik nám odchází dětí do ZŠ. 

***************************************************** 

Školní řád

Prosíme všechny rodiče,aby se seznámili se Školním řádem,který najdou na našich webových stránkách v sekci ,,Elektronická vývěska" - Dokumenty ke stažení a do konce září na svých třídách podepsali formulář,že se s naším Školním řádem seznámili.
Zejména pro rodiče předškoláků je důležitá část ,,Povinnosti rodičů",kde je popsána povinná předškolní docházka a omlouvání dětí.
Děkujeme...

******************************************************

Povinná předškolní docházka

Upozorňujeme rodiče, že od 1.9.2017 je povinná předškolní docházka pro děti, které do 31.8.2018 dovrší 5 let!!! 

Je tedy bezpodmínečně nutné děti omlouvat písemně formou sms zprávy na telefon školy nebo přímo paní učitelce na třídě minimálně 1 den předem. Možnost individuální docházky se týká dětí s povinnou předškolní docházkou, které budou nastupovat od 1.9.2018 a je nutno ji ředitelce školy oznámiz nejpozději 3 měsíce předem, tedy maximálně do 31.5.2018!!! 

*******************************************************

Informační memorandum k GDPR a Postup podání žádosti o naplnění práv subjektu údajů

Oba výše uvedené dokumenty najdete dole na této stránce v Dokumentech ke stažení.

******************************************************* 

Platby v MŠ Srdíčko

Školné:

750,- Kč měsíčně

 

Stravné

35,- Kč denně

39,- Kč denně děti,které dovrší v daném školním roce

         (to je do 31.8.) 7 let 

 

,,SRPŠ" - příspěvek rodičů na divadelní představení v MŠ a společné akce

- 700,-Kč 

************************************************************ 

Dokumenty