Charakteristika

Mateřská škola Srdíčko je čtyřtřídní a je umístěna v okrajové části sídliště Modřany.Klasická panelová budova se nachází ve velmi pěkné lokalitě u lesa Kamýk.Od okolních panelových domů je areál MŠ oddělen vzrostlými stromy a zahradou.V bezprostřední dostupnosti je les,Modřanská rokle,řeka Vltava.Stanice tramvaje a autobusu MHD vzdálená 200 metrů od MŠ umožňuje poznávání Prahy a jejího okolí (lze využít i vlak – dostupnost 2 stanice MHD).

V mateřské škole pracuje 8 učitelek (včetně ředitelky), 3 asistenti pedagoga,3 kuchařky,vedoucí školní jídelny, uklízečka a školnice.Součástí mateřské školy je školní jídelna.

Školní zahrada je osázena vzrostlými keři a obklopena živým plotem.Na zahradě jsou nové dřevěné hrací prvky,2 pískoviště,travnaté i betonové plochy pro míčové i ostatní hry.Děti mají možnost jízdy na koloběžkách a odstrkovadlech.Zahrada má dostatek prostoru pro kresbu křídami na beton,hry s obručemi,švihadly,míčové hry.V létě je využíváno mlhoviště a vodní dráhy pro hry s vodou.

Budova mateřské školy je členěna na dva pavilony a střední část,ve které se nachází prádelna a školní jídelna.Každá třída má k dispozici tři místnosti.Ve třídě je umístěno centrum Ateliér,Pokusy a objevy,Knihy a písmena,Manipulační hry a nechybí zde i koutek pro ranní kruh.Herna poskytuje prostor pro centra Domácnost,Kostky,Divadlo a tělocvična pro centra Pohyb a Hudba.Tělocvična je po obědě využívána jako ložnice.Dvě třídy jsou ještě navíc vybaveny malou místností,která slouží v jednom případě jako centrum Ateliér a ve druhém případě je sem situováno centrum Manipulační hry. Všechny třídy mateřské školy jsou vybaveny novým nábytkem,který umožňuje dětem volný a přehledný výběr hraček.V současné době vlastníme i keramickou pec.

Veškerý nábytek v celé budově mateřské školy je navržen tak,aby bylo citlivě využito všech zákoutí třídy a zároveň zůstal dětem dostatek prostoru pro spontánní hru.Ve všech třídách jsou také nové stoly a židličky,kompletně byla ukončena i výměna stávajících těžkých dřevěných lehátek za lehká plastová a vzdušná lehátka.Herny jsou vybaveny dostatečným množstvím tělovýchovného nářadí a náčiní.