Schůzky rodičů !!!

Schůzky rodičů se konají takto:

Zelené a modré srdíčko - úterý 10.9. od 17.00 ve třídě modré srdíčko, po skončení bude navazovat schůzka pro rodiče předškoláků.

Červené a žluté srdíčko - čtvrtek 12.9. od 17.00 ve třídě žluté srdíčko

Účast rodičů na schůzkách je nutná!!! 

**************************************************************** 

Prázdninový provoz

Bližší informace k prázdninovému provozu najdete v sekci ,,Elektronická vývěska"

************************************************** 

Oranžový kontejner před školkou!!!

Konečně se mi podařilo dopátrat, na co je určen oranžový kontejner před naší mateřskou školou.
Je určen pro Diakonii Broumov a lze do něj v igelitových zavázaných pytlích nebo taškách vhazovat oblečení a obuv pro všechny věkové kategorie, povlečení, ručníky i hračky.
Mgr.Radana Mikšová

*********************************************

Zamykání vchodů!!!

Z provozních důvodů začneme od pondělí 1.10.2018 v 8.35 zamykat hlavní vchody.
To znamená, že příchod dětí do třídy je možný nejpozději v 8,30 a pak kdykoliv po domluvě s učitelkami na třídě nebo formou sms po 9,30.
Zamykat jsme se rozhodli z toho důvodu, že mnoho rodičů nedodržuje čas příchodu do třídy do 8.30 (nebo po domluvě po 9.30) a pozdější příchody nám velmi narušují dopolední program ve třídách.
Děkujeme za pochopení....

*********************************************** 

NAŠE MŠ...

Stále máte možnost zprovoznit si aplikaci ,,Naše MŠ",díky které máte možnost se kdykoliv informovat o aktuálních akcích školy, být emailem informováni o změnách v termínech akcí případně onemocnění lektora kroužků a v budoucnu si prohlédnout fotogalerii.

Stačí pouze nahlásit na třídě svůj email a postupovat dle pokynů z letáčku, který jste si vyzvedli na třídních schůzkách.

***********************************************************

Provozní doba mateřské školy!!!

Upozorňujeme rodiče, že provozní doba mateřské školy je do 17.00.
To znamená, že v 17.00 je třeba budovu uzamknout, aby paní učitelky mohly odejít a dodržovat svoji pracovní dobu.

Děkujeme za pochopení.